Obszary działań

Program "Młody Kraków" obejmuje działania prewencyjne, restrykcyjne i rozwojowe. Od początku działania prewencyjne miały pierwszeństwo nad restrykcjami. Aktualne obszary działań można podzielić na trzy komplementarne moduły (Karty Programu):

1. Młodzieżowe Forum Edukacji Obywatelskiej

Celem jest aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi oraz włączanie ich do działań na rzecz  środowiska lokalnego - klasy, szkoły, osiedla, dzielnicy i miasta. Upodmiotowienie młodzieży wiąże się z edukacją na rzecz odpowiedzialności za dobro wspólne, a także z dostrzeganiem przez liderów grup problemu osób wykluczanych i marginalizowanych przez rówieśników. Młodzież potrafi być kreatywna, ale nie ufa dorosłym. Środowisko, w którym prowadzi się dialog z dorosłymi, w którym rywalizacja opiera się na przejrzystych regułach, tworzy mocne więzi społeczne i poczucie bezpieczeństwa uczestników.

2. System Wsparcia Dzieci i Młodzieży

Jednym z największym problemów dzieci w dużym mieście jest anonimowość i łatwy dostęp do atrakcyjnych, a zarazem szkodliwych (demoralizujących) ofert spędzania czasu wolnego. Tworzenie systemu wsparcia dla dzieci i młodzieży obejmuje m.in. organizowanie zajęć pozaszkolnych, prowadzenie dziennych ośrodków wparcia, popularyzacja tanich i masowych dyscyplin sportowych oraz budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Dzieciom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej miasto jako obywatelska i instytucjonalna społeczność  stara się zapewnić całodobowe formy opieki, poradnictwa i terapii. Ważnym obszarem działań jest problem „dzieci ulicy" i żebractwa. Wymagają one terenowych metod pracy (np. streeworking).

3. Partnerstwo dla Młodych

Program rozwija się dzięki konsultacjom z ekspertami i wymianie wiedzy. Praktycy mogą uczestniczyć w szkoleniach i warsztatach, są zapraszani na konferencje i sympozja, uczestniczą w realizacji projektów. Dzięki diagnozie społecznej wszelkie działania dostosowane są do lokalnych potrzeb, kampanie społeczne angażują różne środowiska. Zawiązywanie partnerstw z różnymi podmiotami w mieście, w kraju i za granicą umożliwia wymianę „dobrych praktyk".

Newsletter
juliada mlodziez smiglo

Powered by mtCMS   •    Wszelkie prawa zastrzeżone   •    Projekt i wykonanie MTWeb