2004

2004

2 XII 2004 - miała miejsce konferencja pn. „Trzy żywioły, czyli co zagraża młodym. Integralna profilaktyka uzależnień" zorganizowana we współpracy z Unią Metropolii Polskich, poświęcona zagadnieniom profilaktyki uzależnień, przestępczości i zwalczania patologii społecznej. Punktem wyjścia do dyskusji nt. alkoholu, narkotyków i popkultury „obrazkowej" w życiu polskiej młodzieży była premiera multimedialnej prezentacji pt. „Trzy Żywioły". Przedstawiono także wyniki krakowskich badań dotyczących uzależnień wśród dzieci i młodzieży oraz doświadczenia innych samorządów lokalnych w obszarze działań profilaktycznych.

XI - XII 2004 - wyprodukowanie prezentacji multimedialnej pt. „Trzy Żywioły" poświęconej tematyce uzależnień. Jest ona przeznaczona dla profesjonalistów pracujących z młodzieżą. Otrzymali ją też uczestnicy ogólnopolskiej konferencji pn.: „Trzy Żywioły. Integralna profilaktyka uzależnień".

XI 2004 - opracowano i wydano II edycję poradnika dla młodego obywatela pt. „PORADNIK  MŁODEGO MAŁOPOLANINA". Pomysł krakowski został rozszerzony na teren Małopolski. Poradnik wręczany jest młodym obywatelom Krakowa i innych miast Małopolski, którzy po raz pierwszy odbierają swój dowód osobisty. II edycja poradnika zawiera obszerny rozdział dotyczący wejścia Polski do Unii Europejskiej. Całość publikacji umieszczono ponadto na stronie internetowej: www.mlodziez.info

XI 2004 - w ramach pomocy środowiskowej dla Nowej Huty utworzony został Dzienny Ośrodek Socjoterapii, zlokalizowany na os. Górali 19. Jest to pierwszy dzienny ośrodek socjoterapii w tej dzielnicy. Wychowankowie ośrodka to ok. 150 dzieci z terenu całej Nowej Huty. Powstanie ośrodka poprzedziły badania socjologiczne mające na celu określenie zakresu i specyfiki potrzeb środowiska. Na adaptację budynku pozyskano środki sponsorskie.

X 2004 - podsumowano wyniki socjologicznych badań porównawczych dotyczących młodzieży gimnazjalnej z terenu Nowej Huty i placówek wsparcia dziennego. Opracowano je w wersji Power Point. Badania przeprowadzono w Instytucie Socjologii UJ, który jest partnerem naukowym projektu DEMOS.

21 IX 2004 - odbyła się konferencja naukowa w ramach IV Światowego Dnia FAS - FETAL ALKOHOL SYNDROME / Zespół Alkoholowy Płodu /, zorganizowana we współpracy z Wyższą Szkołą Filozoficzno - Pedagogiczną IGNATIANUM w Krakowie. Podczas konferencji przedstawiono wyniki badań dotyczących wiedzy kobiet ciężarnych na temat ryzyka związanego z piciem alkoholu w czasie ciąży oraz FAS (Zespół Alkoholowy Płodu).

VIII 2004 - opracowano i wyprodukowano film reklamowy pt. „Cracow Trusts Young People" („Kraków ufa młodym"), który otrzymał główną nagrodę w konkursie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Eurocities Award 2004. Organizacja skupiająca największe metropolie europejskie oceniała krótkie filmy reklamowe prezentujące miejską politykę społeczną oraz działania na rzecz zwiększania obywatelskiego zaangażowania mieszkańców w życie miasta. Wymierną formą nagrody za zajęcie przez Miasto pierwszego miejsca w konkursie Stowarzyszenia EUROCITIES był trzydniowy pobyt w Wiedniu dla dwóch osób. Decyzją Prezydenta Miasta Krakowa nagroda została przekazana dwojgu obywatelom Krakowa - osobie niepełnosprawnej i jej opiekunowi.

6 VIII 2004 - realizując Zarządzenie Nr 1281/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 sierpnia 2004 roku w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. utworzenia ośrodka socjoterapii dla dzieci i młodzieży w dzielnicy XIV, powołano Zespół Zadaniowy skupiający merytorycznych przedstawicieli wydziałów UMK. Zespołowi przewodniczył ks. Andrzej Augustyński CM, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży. Zadaniem Zespołu było przygotowanie koncepcji utworzenia ośrodka socjoterapii dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem wykorzystania do tego celu budynku byłego hangaru (oraz ewentualnych obiektów towarzyszących) zlokalizowanego na terenie byłej bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji S.A. w Krakowie, w Dzielnicy XIV. Termin zakończenia prac zespołu przewiduje się na koniec maja 2005 roku.

3 - 18 VII 2004 - odbyła się masowa impreza rekreacyjno - sportowa pn. „JULIADA" skierowana do młodych krakowian pozostających w mieście podczas wakacji. To piąta edycja imprezy, której inicjatorem i organizatorem jest Miejski Program Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży. Wzorem lat ubiegłych hasłem przewodnim imprezy jest hasło „Młodzież przeciw przemocy". „JULIADA" jest jedną z ważniejszych realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży. W odczuciach młodych krakowian wpisała się już na stałe w kalendarz wakacyjnych imprez młodzieżowych. Strategicznym partnerem imprezy w 2004 roku było Centrum Handlowe „M1". Dzięki temu kolejna edycja imprezy mogła odbywać się nie przez 2 dni, jak to było dotychczas, lecz przez trzy tygodnie. Przez cały ten okres do dyspozycji młodzieży oddano bezpłatnie skate park i boiska do koszykówki.

24 - 26 VI 2004 - udział w Konferencji Miast Europejskich w Edynburgu, której celem było podsumowanie trzyletniej działalności miast europejskich - uczestników Projektu DEMOS. Reprezentanci Krakowa przedstawili swoje osiągnięcia, prowadząc zajęcia z uczestnikami konferencji w formie warsztatowej, prezentując film dokumentalny.

22 VI 2004 - odbyło się spotkanie podsumowujące projekt DEMOS - trzyletni europejski program, w którym uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa zaangażowani w realizację DEMOS-u.

VI 2004 - przeprowadzono i opracowano socjologiczne badania porównawcze młodzieży szkół gimnazjalnych i wychowanków placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Badania realizowali pracownicy Instytutu Socjologii UJ - partnera naukowego Projektu DEMOS.

V 2004 - opracowano i wyprodukowano w trzech wersjach językowych (polskiej, niemieckiej i angielskiej) film dokumentalny pt. „ULICA" dotyczący wychowania młodzieży w ośrodkach socjoterapii. Film prezentowany był w trakcie konferencji organizowanych przez MPPPM. Wersje w języku niemieckim i angielskim przeznaczone były do dystrybucji podczas warsztatów, które odbyły się w Edynburgu w czerwcu 2004 roku, podczas Międzynarodowej Konferencji Miast Europejskich uczestniczących w projekcie DEMOS oraz dla partnerów zagranicznych z Lipska i Norymbergii.

29 V 2004 - z okazji Dnia Dziecka odbyła się impreza rekreacyjno - sportowa dla wychowanków dziennych ośrodków socjoterapii. Przygotowane atrakcje udostępniane były za darmo, uczestnicy zabawy otrzymali wiele nagród i upominków.

22 V 2004 - praktycy pracujący z młodzieżą w placówkach wsparcia dziennego wzięli udział w warsztatach, podczas których omówiono i przeanalizowano wyniki badań socjologicznych (2003) przeprowadzonych wśród krakowskiej młodzieży przez pracowników Instytutu Socjologii UJ.

21 V 2004 - odbyła się konferencja pn.: „CZYJA JEST SOCJOTERAPIA? WYCHOWANIE W OTWARTYCH ŚRODOWISKACH MŁODZIEŻOWYCH". Strategicznym celem konferencji było zainicjowanie debaty nad aktami wykonawczymi do ustawy o specjalistycznych placówkach wsparcia dziennego, jako nowej formule przeciwdziałania przestępczości młodzieży w środowisku miejskim. Referat wstępny wygłosił prof. Michael Carley z Uniwersytetu Herliota Watta w Edynburgu. Podczas konferencji rozdano przygotowane i wydane w ramach programu opracowanie pn.: „Czyja jest socjoterapia?' Wychowanie w otwartym środowisku młodzieżowym".

V 2004 - przygotowano i wydano publikację pn. „Czyja jest socjoterapia?' Wychowanie w otwartym środowisku młodzieżowym". Opracowanie stanowi vademecum działalności placówki socjoterapeutycznej.

11 III 2004 - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży wspólnie z MONAR - Kraków zorganizowali konferencję nt. leczenia choroby narkotykowej. Wzięli w niej udział pracownicy służby więziennej, aresztów śledczych, Collegium Medicum UJ, uczestnicy programu metadonowego oraz przedstawiciele UMK i MONAR Kraków.

III 2004 - zorganizowano krakowskie eliminacje do I FESTIWALU FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH I PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH „STOP". Ideą projektu było wspieranie młodych twórców, których działania artystyczne mają na celu promocję zdrowego stylu życia - życia twórczego i aktywnego, bez uzależnień.

 

Newsletter
juliada mlodziez smiglo

Powered by mtCMS   •    Wszelkie prawa zastrzeżone   •    Projekt i wykonanie MTWeb