2002

2002

XII 2002 - zorganizowanie dla dzieci otwartej, mikołajkowej imprezy sportowej. Jedną z atrakcji była nauka jazdy na motorach czterokołowych.

XI 2002 - przygotowania do imprezy sportowo - rekreacyjnej dla dzieci pn. "Ekstremalnie święty Mikołaj z anielską adrenaliną" w forcie Bodzów.

X 2002 - prezentacja nowych projektów z zakresu profilaktyki uzależnień, przygotowanych przez Komisję Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom.

IX 2002 - prezentacja standardów działań ośrodków socjoterapii podczas konferencji zorganizowanej dla pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego.

14 - 15 VII 2002 -  MPPPM zorganizował III edycję "JULIADY", cyklicznej imprezy rekreacyjno - sportowej. Wzrastająca popularność „JULIADY" wśród młodzieży sprawiła, że do eliminacji w rozgrywkach koszykówki ulicznej przystąpiło ponad 120 drużyn reprezentujących szkoły, osiedla i grupy koleżeńskie.

4 VI 2002 - w hali „Wisły" miał miejsce koncert edukacyjny dla krakowskiej młodzieży pn. "Zawsze życie". Współorganizatorem koncertu byli słuchacze Policealnej Szkoły Pracowników Służb Socjalnych. Po koncercie odbyła się prezentacja krakowskich instytucji pomocowych.

31 V 2002 - z okazji "Dnia Dziecka", na lotnisku Aeroklubu Krakowskiego zorganizowano imprezę rekreacyjną dla wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych pn. "Latające marzenia". Główną atrakcją imprezy był przelot samolotem każdego z 650 uczestników imprezy.

V 2002 - odbyło się spotkanie informacyjno - promocyjne pn. "Młodzież multimedialnie" dla przedstawicieli środowisk pracujących na rzecz młodzieży. Jednym z punktów spotkania była prezentacja multimedialna „Stawanie", która była punktem wyjścia do dyskusji o sytuacji młodego pokolenia.

III 2002 - opracowanie i wydanie na płytach CD-ROM prezentacji multimedialnej pn. "Stawanie" dotyczącej problemów związanych z dorastaniem młodego człowieka i próbą wskazania sposobów ich rozwiązania.

1 II 2002 - otwarcie dwóch dziennych ośrodków socjoterapii - przy ul. Konopnickiej 19 i przy ul. Na Kozłówce 25. Zarząd i Rada Miasta Krakowa zadecydowały o przeznaczeniu na placówki środowiskowe dwóch obiektów miejskich i przyznały fundusze na ich adaptację oraz podstawowe wyposażenie. W nowych ośrodkach prowadzonych przez Centrum Młodzieży "U Siemachy" znalazło opiekę 400 wychowanków.

 

Newsletter
juliada mlodziez smiglo

Powered by mtCMS   •    Wszelkie prawa zastrzeżone   •    Projekt i wykonanie MTWeb